RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przetwarzania danych firma „Agromit Paweł Mitura” jest administratorem Państwa danych osobowych. 
To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. 
Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Agromit Paweł Mitura” ul. Kętrzyńska 43, 11-200 Bartoszyce

– dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej

– podanie danych jest dobrowolne

– podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis prawa

– dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa

– przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

– przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Informujemy, że firma „Agromit Paweł Mitura” przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, nazwy firmy, 
adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i 
mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą „Agromit Paweł Mitura” w celu realizacji Państwa zamówień, 
księgowania dokumentów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji elektronicznie na adres mailowy info@agromit.pl 
lub w formie pisemnej na adres: Agromit Paweł Mitura ul. Kętrzyńska 43, 11-200 Bartoszyce.
Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.